Producten:

 


AED, diverse merken

Verwarmde AED kast

 

Diverse hulpverleningsmaterialen:

    verbanddozen

    reanimatie hulpmiddelen

    oefenmaterialen

 

Brandblusmiddelen

Reanimatierichtlijnen volwassenen 2015

https://www.reanimatieraad.nl/_content/pages/richtlijnen%202015/Hoofdstuk1_BLS.pdf